28 Eylül 2021 Salı
Anasayfa > GÜNDEM > Kars’ta haksız rekabete kısıtlama, kente gelenlere 10 gün izole!

Kars’ta haksız rekabete kısıtlama, kente gelenlere 10 gün izole!

29.04.2021 20:14 12 14 16 18 yazdır
Kars’ta tam kapanma süresince haksız kazancın önüne geçilmek amacıyla zincir marketlere kısıtlama getirilirken, il dışından kente gelen ziyaretçiler evlerinde 10 gün zorunlu izoleye tabi tutulacak.
Kars’ta haksız rekabete kısıtlama, kente gelenlere 10 gün izole!

Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 26, 27 ve 72 inci maddelerine istinaden Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. COVID-19 salgınında en temel risk unsuru; virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekânlar/alanlardır.

Devletimizin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün 27.04.2021 tarihli 7576 sayılı ve “Tam Kapanma Tedbirleri” konulu Genelgesi doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca İlimiz genelini kapsayacak şekilde 27.04.2021 tarihli ve 04/10 nolu il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları alınmıştır.” denildi.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi ve bu doğrultuda alınan 14.04.2021 tarihli ve 04/05 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile 27.04.2021 tarihli 7576 sayılı ve “Tam Kapanma Tedbirleri” konulu Genelgesi doğrultusunda alınan 27.04.2021 tarihli ve 04/10 nolu il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarına ilaveten, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca alınan kararlar şöyle:

1. İlimizde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde ayakkabı, kırtasiye, zücaciye ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olmasından dolayı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların 30.04.2021 tarihinden itibaren satışa kapatılması, bu işletmelerin vergi denetmenleri ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından gerekli denetimlerin yapılması ayakkabı, kırtasiye zücaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımın uygulanmasına,

2. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerden yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 10 (on) gün boyunca izole etmelerinin sağlanması, bu süreç boyunca hiçbir şekilde ev ziyaretlerinin yapılmaması, bu durumun köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından gerekli denetimlerinin sağlanmasına,

3. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.04.2021 tarihli ve 04/05 sayılı kararın 12 nci maddesinde; ‘‘Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır. Bu kapsamda;

•             İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

•             Ortaokullarda tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

•             Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

•             8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam edebilmelerine,

•             8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil devam edilmesine,

•             Okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edebilmelerine,

•             Okullarımızda gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için 14. maddedeki Kararların, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren uygulamaya başlanmasına,

Şeklinde kararlar alınmış ve uygulamaya konulmuştu.

Gelinen aşamada 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İlimiz genelinde bulunan;

a. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine ve uzaktan eğitime geçilmesine,

b. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm Kreşler, Anaokulları ile Anasınıflarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine ve uzaktan eğitime geçilmesine,

c. Uygulamaya 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00 dan itibaren başlanmasına,

d. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmesine,

4.  17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ilimizdeki okulların da her an açılması göz önünde bulundurularak, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Programı kapsamında görev yapan personeller, Valiliğimizce ihtiyaç duyulan kurum ve birimlerde görevlendirilmesine ve söz konusu personellerin görevlendirilmesi için hazır halde bulundurulmasına,

5. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli ve 868613 sayılı Genelgesinde; ‘‘Ülke genelini kapsayacak şekilde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde alınan kararlara ek olarak, yerel yönetimlerin meclislerinin de bu sure içerisinde çalışmalarına ara verilmesi uygun görülmüştür. Bu itibarla; her ayın ilk haftası toplanan il, ilçe, belde belediyeleri ile il genel meclislerinin, her ayı ikinci haftası toplanan büyükşehir belediyesi meclislerinin ve tüzüklerinde gösterilen zamanlarda toplanan mahalli idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ara verilecek, ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantılar 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, büyükşehir belediyesi meclislerinin çalışmalarına ise 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü daha önce belirtildiği şekilde pandemi önlemlerine ve kurallarına uygun olarak olağan akışında ve gündeminde devam ettirilecektir. Diğer taraftan acil durumlarda lüzum görülmesi halinde meclisler, ilgili il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarından karar alınmak ve pandemi önlemlerine ve kurallarına uymak kaydıyla olağanüstü toplantılarını yapabileceklerdir’’ hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda içerisinde bulunduğumuz süreç içerisinde İlimiz Kars Belediye Başkanlığınca yapılması planlanan olağanüstü belediye meclisi toplantılarının; temizlik, maske, mesafe kurallarına ilaveten Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda hazırlanan rehberlerde belirtilen kurallara riayet etmek şartı ile yapılabilmesine,

6. Yukarıda belirtilen ve daha önceki alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve denetiminin genel kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birim ve birlikleri), yerel yönetimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca (İl/Mahalle Salgın Denetim Ekipleri) koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararları ihlallerde her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 860,00 TL ile 3.469,00 TL arasında,

b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 427,00 TL,

idari para cezası uygulanmasına,

c. Konusu suç teşkil eden davranışların; Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir  yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında  gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri